Språk Svenska Flytande
  Engelska Bra
 Data Html Goda kunskaper
  CSS Goda kunskaper
  Dreamweaver mfl. Grundkunskaper
  Photoshop mfl Goda kunskaper